MANEWR GOSPODARCZY

Skończyły się jednocześnie możliwości dalszego ukrywania narastających trudności; w końcu 1976 ro­ku wyszły one na światło dzienne — na rynku wew­nętrznym i w handlu zagranicznym, w inwestycjach w produkcji. Nadszedł czas zasadniczych rozwiązań.Z góry należało wykluczyć powtórzenie metod sto­sowanych w latach 1971—1975, kiedy to rozwój spo­łeczno-gospodarczy Polski następował w wyniku rów­noczesnego wewnętrznego i zewnętrznego zadłużenia. Zadłużenie wewnętrzne (państwa u obywateli) wyra­żało się w szybszym wzroście dochodów pieniężnych niż produkcji towarów rynkowych. Zadłużenie zew­nętrzne — w szybszym wzroście importu niż ekspor­tu. W praktyce dopuszcza się jedno z tych rozwiązań. Równoczesne wykorzystywanie obu, i to przez okres dłuższy, zdarza się niezwykle rzadko, grozi bowiem konfliktem społecznym.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)