LIKWIDACJA DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI

Tak było zresztą również w innych gałęziach, choć informatyka, jako nowa i może najbardziej ży­wiołowo rozwijająca się dziedzina, skupiała te nega­tywne zjawiska jak soczewka. Na jej przykładzie łat­wo zrozumieć, gdzie podziały się w latach siedemdzie­siątych pieniądze — złotówki i dolary. Nie trzeba było ich kraść; wystarczyło inwestować w majestacie prze­pisów i w rzekomym interesie nowoczesności.W dobie burzliwego rozwoju informatyki nie było miejsca dla przemysłu drobnego; w połowie łat siedem­dziesiątych rząd podjął więc decyzję o przejęciu przez przemysł kluczowy przeważającej części drobnej wy­twórczości.Argumentacja była prosta: w dotychczasowej posta­ci przemysł drobny jest za mało prężny, nękają go braki materiałowe, niskie techniczne uzbrojenie pra­cy itp.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)