ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE

Łącznie zadłużenie Polski miało stano­wić 16,5% planowanych wpływów z eksportu, a spłaty kredytów i odsetek — 32% planowanych wpływów z eksportu. Wiemy jednak, że plany te były palcem na wodzie: pisane. Wystarczyło bowiem spojrzeć na doś­wiadczenia 1975 roku, by przekonać się, że są one nie­realne. a każde zmniejszenie eksportu pogłębiało ka­tastrofę. Już wtedy dochodziły głosy z zagranicy, że sytuacja płatnicza Polski staje się coraz trudniejsza. Między innymi bankierzy amerykańscy wyrazili prze­konanie, że trudności te są nieuniknione, ale Polska „zbankrutować nie może, bo nie pozwoli na to Zwią­zek Radziecki”. Na Zachodzie kolportowana była wte­dy teza o potrzebie dalszego zwiększania zadłużenia Polski (a więc udzielania nam kredytów), po to by mo­żna było później wymóc na Polsce ustępstwa politycz­ne.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)