KSZTAŁTOWANIE ZASAD RYNKU

Spotkania centralnego kie­rownictwa z niektórymi załogami wyglądały więc pa­radoksalnie: pracownicy narzekali (z biegiem lat co­raz bardziej) na rosnący poziom cen towarów i usług, kryjąc solidarnie swój udział w tym procederze, cze­mu zresztą nie należało się dziwić.Wobec zmniejszonej liczby centralnych dyrektyw funkcjonowanie przedsiębiorstw, zjednoczeń i resor­tów coraz bardziej wymykało się spod kontroli pań­stwa. Była to oczywista konsekwencja braku skutecz­nych narzędzi oddziaływania szczebla centralnego. Oka­zało się mianowicie, że nie wystarczy kontrola zasad obliczania różnego rodzaju funduszy, gdyż organizacje gospodarcze mają szerokie możliwości dezinformacji centrum. W ostatecznym rachunku bowiem ustalający zasady musi poprosić o informacje zainteresowanego. Skąd wziął się błąd? Moim zdaniem, po przekaza­niu części decyzji ze szczebla centralnego na szczebel organizacji gospodarczych powstała luka.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)