KRYTYKA EKIPY

Dlaczego tak się stało? Przecież Gierek w roku 1971 krytykował ekipę Gomułki właśnie za odejście od po­stanowień poprzednich zjazdów.Porównanie sposobów wyjścia z kryzysów lat 1970 i 1980 wskazuje na znaczne podobieństwo rozwiązań. E. Gierek na VIII plenum KC PZPR w 1971 roku wprowadził hasło „naprawa”, a S. Kania na VI plenum w 1980 roku użył hasła „odnowa”. Gierek zapowiedział przede wszystkim naprawę polityki społecznej. Służyć temu miała podwyżka rent, emerytur i płac, cofnięcie podwyżki cen żywności i ich zamrożenie na dwa lata, walka z ukrytymi podwyżka­mi cen wyrobów przemysłowych, zniesienie obowiąz­kowych dostaw artykułów rolnych, skrócenie tygodnio­wego czasu pracy. Równocześnie przyrzekł on poprawę zaopatrzenia rynku, przyspieszenie rozwoju budownic­twa mieszkaniowego, rozwój motoryzacji itp.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)