KONTROLA I REALIZACJA

Nic więc dziwnego, że już w sierpniu 1972 prezes Rady Ministrów podejmuje decyzję o wprowadzeniu do eksploatacji pierwszego członu systemu — „Wek­tora W” — kontroli przygotowania i realizacji przed­sięwzięć szczególnie ważnych dla gospodarki narodo­wej. W końcu 1973 roku wszystkie inwestycje miały być objęte tym systemem. Wdrożeniem systemu miał zająć się minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych. Prace badawcze sfinansować miało Mi­nisterstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Zrezygnowano jednak z eksploatacji systemu „Wek­tor” bezpośrednio w „sztabie wicepremiera”, co było raczej objawem rozsądku i odejściem od pierwotnego zamiaru wprowadzenia systemu typu „policjant”, umo­żliwiającego wicepremierowi kontrolę poprawności de­cyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwa, zjedno­czenia i resorty.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂