KONSEKWENCJA SPIĘTRZENIA ZOBOWIĄZAŃ

Konsekwencją tego spiętrzenia zobo­wiązań są określone napięcia w gospodarce. Są to je­dnak napięcia, które towarzyszą wysokiej dynamice rozwojowej we wszystkich dziedzinach. Mimo to nie wolno ich lekceważyć. Nie docenione i nie rozładowa­ne w porę, mogłyby zakłócić równowagę gospodarki. Istota sprawy polega na wyborze właściwej drogi prze­zwyciężania tych napięć. Jest nią droga dalszego utrzy­mania wysokiej dynamiki rozwoju gospodarki drogą bardziej skutecznego i efektywnego wysiłku. Chcemy nią iść. Jest to tym bardziej słuszne, że już pod ko­niec przyszłego roku zacznie na wielką skalę owocować zwiększony wysiłek inwestycyjny.”

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)