KONIECZNY CZAS NA POPRAWĘ

Brakować zaczynało już nie tylko mięsa i przetworów, lecz także wielu innych rodzajów żywności. Należało zwiększyć dostawy maszyn rolniczych i nawozów, po­prawić przetwórstwo żywności, jej transport i prze­chowywanie. Jakość żywności już wówczas była za­straszająco zła, co często równało się jej marnotraw­stwu. Czasu wymagała poprawa sytuacji w zakresie in­westycji, ale i tu nie można było zwlekać. Część inwe­stycji należało wstrzymać. Za dużo było tzw. budów priorytetowych. Na wielu z nich nic się nie działo. Rosła liczba inwestycji o długich cyklach realizacji, malała — inwestycji modernizacyjnych. Wyrazem tych ograniczeń była potrzeba zmniejszenia udziału akumu­lacji w dochodzie narodowym z 38% w roku 1976 do mniej niż 30% w perspektywie najbliższych dwu- trzech. lat.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)