KONIECZNOŚĆ WZROSTU CEN

Tym razem konieczność wzrostu cen detalicznych mię­sa i przetworów była już nieodwołalna, stała się ona „być albo nie być” ekipy E. Gierka. Niemniej jednak E. Gierek, czując wiszące w powietrzu niebezpieczeń­stwo, odwlekał ten moment z miesiąca na miesiąc, z ty­godnia na tydzień. W czerwcu 1980 roku podjęto wresz­cie decyzję o rozszerzeniu sprzedaży komercyjnej mięsa i przetworów (w rzeczywistości było to równoznaczne ze wzrostem cen). To stało się jakby sygnałem do pro­testu. Ekipa, mając w pamięci doświadczenia przeszło­ści, podjęła desperacką próbę obrony, zgodziła się na prawie wszystkie żądania strajkujących — w tym na znaczną podwyżkę płac ogółu pracowników gospodarki uspołecznionej, równoczesną poprawę zaopatrzenia rynku w żywność i wyroby przemysłowe-, skrócenie czasu pracy itp. Nie zmieniło to biegu historii; za to ekipa została zmieniona.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)