KONFLIKT INTERESÓW W STRUKTURZE

Staje się on teraz obiektem zarówno pre­tensji, jak i zawiści bohatera, którego całe pole widzenia stosunków społecznych wypełnia typowa Marksowska dychotomia dominacji i podporządko­wania, tyle że oparta na bardziej płynnych niż w społeczeństwie klasowym podstawach.Konflikt interesów w strukturze organizacyjnej zbiorowego działania bywa również postrzegany z góry. „Spojrzenie z góry” nie oznacza tutaj ko­niecznie „z pozycji wysokiego stanowiska”, ale ra­czej z pozycji poczucia identyfikacji z tym, co robi władza. Ponieważ zaś „władza ludowa” proklamuje politykę opartą na marksistowskich, klasowych ka­tegoriach, do tej grupy stereotypowych konfliktów interesów zaliczymy przede wszystkim przeciwsta- wienie między „człowiekiem pracy” oraz „prywa­ciarzem”.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)