KONCEPCJE STRUKTURY

„Dychotomiczne koncepcje struktury społecznej — pisał Stanisław Ossowski — to uogólnienie :ia całe społeczeństwo stosunku dwuczłonowego, asyme­trycznego, gdzie jedna strona jest uprzywilejowana kosztem drugiej. Społeczeństwo w tej koncepcji rozpada się na dwie klasy korelatywne i przeciw­stawne w ten sposób, że każdą z nich charaktery­zuje stosunek każdego jej członka do osobników klasy przeciwstawnej.” Takie widzenie społeczeń­stwa jest oczywiście uproszczeniem, ponieważ dwie strony konfliktu interesów nigdy nie wyczerpują -wszystkich tworzących je grup. Uproszczenie to — które wywodzi się, jak wykazywał Ossowski, z fol­kloru i bojowej ideologii rewolucji ludowych — bar­dzo radykałizuje obraz stosunków społecznych, i to zarówno wtedy, gdy jest dokonywane z pozycji upośledzenia, jak i z pozycji uprzywilejowania spo­łecznego.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)