KONCEPCJA PEŁNEGO SUKCESU

Występując na VII Zjeździe PZPR z koncepcją peł­nego sukcesu chciano przekonać siebie i innych, ode­brać argumenty tzw. „malkontentom”, którzy już wte­dy coraz bardziej otwarcie demonstrowali niewiarę w powodzenie.Człowiekiem sukcesu okazał się minister przemysłu maszynowego, który po VII Zjeździe awansował na przewodniczącego Komisji Planowania. On przecież z przemysłu maszynowego uczynił potęgę. On dla tego przemysłu wiele załatwił w pierwszej połowie lat sie­demdziesiątych. Udział przemysłu maszynowego w im­porcie do Polski zwiększył się przecież z 38% w roku do prawie 50%> — w roku 1975. Nie mniejszy był też jego udział w inwestycjach. Nic zatem dziw­nego, że wskaźniki rozwoju były tu wysokie. Nowy przewodniczący Komisji Planowania wzorem przemy­słu maszynowego miał „zdynamizować” Polską gospo­darkę w drugiej połowie lat siedemdziesiątych.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)