KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH

Kolejki oczekujących w spółćlzielniach mieszkaniowych zaczęły więc rosnąć, a czas oczekiwania wydłużać się. Na rynku artykułów przemysłowych sytuacja była w tym czasie względnie niezła, choć brakowało dosta­tecznej ilości towarów o wysokiej jakości i niezawod­ności. Szybko zaczęły też wzrastać ceny; skoro nie można było zbytnio podwyższać cen żywności (w la­tach 1974—75 wzrosły one o około 10%), całą uwagę skupiono na podwyżkach cen wyrobów przemysłowych. Już wtedy rozpoczął się, tak obecnie popularny, pro­ces „zapewniania równowagi” (lub likwidacji „nawisu inflacyjnego”) poprzez podwyżki cen detalicznych. Zja­wisko 1;o wystąpiło z całą ostrością na rynku mebli; tu wzrost cen był szczególnie zauważalny, a ich po­ziom zaczął przypominać to, co nastąpiło w latach osiemdziesiątych.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)