KLIKA U STERU

„Klika u steru” popełnia jednak nie tylko nadużycia i nie na tym polega jej istota i racja bytu. Może ona na przykład maskować nieudolność osób sprawujących władzę i ochraniać ich przed końkurentami. Bohater zderza się ze strefą „kliki” w różnych przejawach jej aktywności życiowej. „Ja chciałem uzdrowić pracę”, a „oni, którym nie na rękę były moje zarządzenia, wspólnie z kierownic­twem robili mi na złość”; „ja, ponaglany przez kole­gów, wystąpiłem na zebraniu w sprawie wadliwych stawek płac”, a „oni zupełnie nie słuchali mojej wypowiedzi i rozmawiali o swoich sprawach”; „ja, sumienny pracownik o wyższych kwalifikacjach”, a „oni, kierownicy z awansu, którzy wykorzystywa­li mnie i moim kosztem woleli sami iść w górę”; „ja przyszedłem tu z zamiarem pracowania, a nie rozrabiania”, a „oni” byli „podzieleni na grupy zwalczające się nawzajem i każda grupa starała się zwerbować mnie do swojej paczki, kiedy zaś odmówiłem, uznano mnie za człowieka niebezpiecz­nego i starano zdyskredytować” itd.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)