KIERUNEK WYJAŚNIENIA

Ten kierunek wyjaśnienia może wydawać się przekonywający i obiecuje zrozumienie istotnego aspektu mechanizmu status ąuo społeczeństwa-organizacji, ale poprzestaje na wskazaniu tylko je­dnostronnego zdeterminowania całej sytuacji przez silną, monopolistyczną władzę. Wiadomo natomiast, że masowe ruchy protestu formowały się na „trwałe również — a może właśnie przede wszystkim — w opresywnych systemach politycznych, stopniowo przekształcając następnie ich charakter. Należało­by ‚ zatem szukać jeszcze innych, głębszych przy­czyn zapobiegających radykalizowaniu się świado­mości społecznej na tle konfliktów interesów. Jest to problem zbyt rozległy, złożony, a zarazem do­niosły, aby można było w tym stadium pokusić się o    choćby w miarę wyczerpujące jego naszkicowa­nie. Spróbujemy jednak na podstawie przyjętej koncepcji analitycznej i uwzględnionego materiału wskazać na dwie tego rodzaju strukturalne przy­czyny.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)