KIEROWANIE INWESTYCJAMI

PGR-y zaś, dostarczające około 20% produkcji towarowej, uzyskały prawie 50% nakładów inwestycyjnych na rol­nictwo. Oznaczało to, że produkcja spółdzielni rolni­czych, najbardziej kapitałochłonna (najmniej efektywna). była preferowana, a produkcja chłopska — naj­mniej kapitałochłonna (najbardziej efektywna) — dys­kryminowana.Niestety po roku 1974 (a więc w latach chudych) sy­tuacja nie uległa zmianie. W dalszym ciągu inwestycje kierowane były do PGR-ów i spółdzielni produkcyj­nych, tu też pomimo niekorzystnych warunków atmo­sferycznych nastąpił pewien wzrost produkcji, ale w niewielkim tylko stopniu wpłynęło to na ogólną sy— tuację żywnościową kraju, bo udział produkcji PGR- -ów i spółdzielni produkcyjnych był w sumie margi­nesowy.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)