KAŻDY RESORT

Nie bez znaczenia była także pomoc udzie­lana GUS-owi przez banki. W rządzie nikt się jednak tym nie interesował, a że NIK został podporządkowa­ny rządowi, więc…Rządzenie Polską „resortową” przy pomocy jednego logicznego systemu planowania i zarządzania z zało­żenia było niemożliwe, bo poszczególne systemy resor­towe należały na ogół do różnych światów. Praktycz­nie każdy resort robił co chciał. Potrzebował tylko ak­ceptacji żądanych inwestycji i importu, i taką akcepta­cję na ogół uzyskiwał od najwyższego kierownictwa przy pomocy rządu.Na tym tle pojawia się pytanie: kto dbał o interes państwij jako całości? Formalnie było kilka instytucji^ Ministerstwo Finansów, Komisja Planowania, Prezy­dium Rządu, Biuro Polityczne. Faktycznie, jak wynika z powyższego — nikt, ponieważ zamiary resortów na ogół nie były korygowane.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂