JEDEN Z MOŻLIWYCH SPOSOBÓW

Jest to jednak tylko jeden z możliwych sposobów postrzegania niesprawiedliwości i własnej krzywdy na tle stosunków podziału. Po pierwsze, przeciw­nik nie zawsze tylko biernie odbiera niezasłużone przywileje, ale potrafi aktywnie walczyć o nie i za­biegać. Po wtóre, szafarz dóbr nie zawsze pozostaje bezpośrednio niezainteresowany przedmiotem po­działu, a występując jako strona ma możność wy­korzystywania w konflikcie swojej dominującej po­zycji decydenta publicznego. Istnieją zatem poten­cjalnie dwa kierunki polaryzacji konfliktów intere­sów w sytuacjach międzyludzkich i odpowiadające im dwa sposoby emocjonalnego spojrzenia na struk­turę społeczną z pozycji pokrzywdzonego.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)