ISTOTNE BŁĘDY

Istotne błędy popełniono również w podziale dochodu narodowego, przeznaczając zbyt dużą jego część na inwestycje; front inwestycyjny był przy tym za szeroki, a udział inwestycji kapitałochłon­nych — nadmierny. W rezultacie przekroczone zostały wszelkie granice zaangażowania środków, powstały ol­brzymie zapasy maszyn, głównie z importu, przesadnie wydłużyły się cykle inwestycyjne, znacznie spadła efektywność inwestowania. Pomimo olbrzymich inwe­stycji nie zapewniono harmonijnego rozwoju poszcze­gólnych działów gospodarki; powstały dysproporcje między możliwościami energetyki i transportu, bazą paliwowo-surowcową a potrzebami gospodarki w tym zakresie; powstały też dysproporcje między rozwojem rolnictwa a potrzebami społeczeństwa.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)