INTERWENCJA SIŁ NADPRZYRODZONYCH

Z kolei hierarchia ładu społecznego bywa na ogół uzasadniana — jeśli pominąć nie znane już dziś przy­padki powoływania się na mitologiczną genezę i in­terwencję sił nadprzyrodzonych — chwalebnymi dokonaniami przodków oraz dziedziczonymi przez spadkobierców cnotami i kwalifikacjami predestynu­jącymi ich do wysokich pozycji społecznych. I w jednym zatem, i w drugim wypadku zaznacza się w jakiś sposób zarówno czynnik porządku jako kla­syfikacji społecznej jednostek, jak też czynnik aktu­alnego albo potencjalnego dokonania, kwalifikujące­go je do zajęcia odpowiedniego miejsca w tej kla­syfikacji. Jeżeli ład społeczny opiera się na pojęciu „wybranego środowiska”, które przekazuje swoim członkom pożądane przymioty drogą dziedziczenia kulturowego, równość szans — jaką powinno stwa­rzać „społeczeństwo otwartej rekrutacji” — reali­zuje pojęcie „środowiska wybranych”, którzy tylko na podstawie własnych zasług i talentów tworzą eli­tę społeczną.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)