INTERES W JEDNOSTCE

Interes wyzwala w jednostce realizm życiowy, a nie fantom wygórowanych albo przewrażliwionych wyobrażeń o sobie. Jeżeli zależy jej na zaspokojeniu własnego interesu, powinna postępować praktycznie, racjonalnie obmyślać swoje posunięcia, usuwać z nich pustą retorykę gestu oraz zbędne podteksty znaczeniowe. Jej przeciwnikiem jest teraz bowiem nie rywal, z którym można prowadzić dialog i spie­rać się na temat wartości, ale antagonista. Zwy­cięstwo zaś nad antagonistą osiąga się nie w poje­dynku, który nasuwa ideę sportowej rywalizacji, ale w zwyczajnej walce o byt, gdzie z jednej strony wy­stępuje grabież, a z drugiej rozpaczliwa obrona tego, co moje. Tak samo więc jak poprzednio, w ustalaniu kolejności rywali, podstawowym wydarzeniem mię­dzyludzkim był pojedynek, teraz, w konflikcie anta- gonistycznych interesów, jest nim walka o byt.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)