INTENCJE BYŁY DOBRE

W jego efekcie miała nastąpić poprawa sytuacji na rynku wewnętrznym. Zmniejszyć się miał udział inwe­stycji w dochodzie narodowym do poziomu znacznie poniżej 30%. Miał to być więc manewr bardzo trud­ny: równoczesny wzrost udziału nakładów na żywność i poważne zmniejszenie ogólnej wielkości tych nakła­dów…Ponadto obiecano zwiększenie eksportu do krajów kapitalistycznych, a w rezultacie stopniowe uwalnianie kraju z zadłużenia. Postanowiono też podjąć działania sprzyjające poprawie efektywności gospodarowania.W sumie intencje były dobre, szkoda tylko, że nic z nich nie wyszło. Nakłady na rolnictwo nie wzrosły; wręcz odwrotnie. Jeden z centralnych działaczy gos­podarczych zaczął wręcz udowadniać, że byłoby to swoiste marnotrawstwo, gdyż efektywność rolnictwa polskiego jest bardzo niska przy stosunkowo wyższej efektywności przemysłu.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)