INFORMATYCZNE CUDA

O ile doskonalenie systemu ekonomicznego umykało uwadze ówczesnego kierownictwa, o tyle rozwój in­formatyki traktowany był z całym szacunkiem. Różni­ca w podejściu wynikała z predyspozycji człor.ków eki­py: większość z nich to byli pragmatycy, na ogół o za­interesowaniach technicznych. Od. decyzji gospodar­czych, technicznych są inżynierowie, od liczenia eko­nomiści — mawiali. Ci pierwsi niestety na ogół po­dejmowali decyzje, zanim drudzy cokolwiek wyliczyli. W przedsiębiorstwach zatrudniono ekonomistów po to, by ex post uzasadniali decyzje, nie po to, by je podej­mowali. Nie przemawiały więc do decydentów wizje doskonalenia mechanizmów finansowych. Niezbyt uda­ne doświadczenia lat sześćdziesiątych były dodatko­wym ograniczeniem.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)