IMPORTOWANY SPRZĘT

Sprzęt importowany obejmował 40 typów dostarczanych przez 20 różnych firm (głów­nie z krajów kapitalistycznych). Wśród nich były ma­szyny IV generacji, jak na początek lat siedemdziesią­tych — raczej nowoczesne. W 1975 zamierzano zain­stalować dalszych 550 komputerów (w tym 50 z im­portu), w kolejnych latach jeszcze więcej. W rezulta­cie pod względem liczby komputerów na mieszkańca Polska błyskawicznie zbliżyła się do poziomu NRD i Czechosłowacji (w 1970 roku kraje te wyprzedźały Polskę trzykrotnie), ustępując nadal krajom kapitali­stycznym. Ale i ten dystans miano nadrobić, projek­tując na rok 1980 — 6000 komputerów, w tym 50 du­żych (w 1975 roku jeszcze w Polsce nie znanych). Oznaczałoby to, że w ciągu dziesięciolecia liczba kom­puterów wzrosłaby trzydziestopięciokrotnie. Nie, to nie jest pomyłka, to są liczby prawdziwe! „Druga Polska” miała być skomputeryzowana — i to w całości.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)