IDENTYCZNA CENA

Identyczna teza znalazła się w wystąpieniu Stanisła­wa Kani na IX Nadzwyczajnym Zjeździe PZPR (14—20 VII 1981). Niezadowolenie klasy robotniczej roku 1980 uznał on za protest „nie przeciw socjalizmowi, lecz na­ruszaniu jego zasad, nie przeciw władzy ludowej, lecz przeciw złym metodom rządzenia, nie przeciw partii, lecz przeciwko błędom w polityce jej kierownictwa”.1 Tym razem krytyka była o wiele ostrzejsza niż dziesięć lat temu, skierowana została ona przy tym pod adre­sem konkretnych osób. W sprawozdaniu tzw Komisji Grabskiego największą odpowiedzialnością za kryzys roku 1980 obarczono: E. Gierka, P. Jaroszewicza, E. Ba- biucha, J. Łukaszewicza, J. Szydlaka, T. Wrzaszczyka, Z. Grudnia i T. Pykę. Wszyscy oni nie tylko zostali wyeliminowani z życia politycznego, lecz także wyklu­czeni z szeregów partii i pozbawieni odznaczeń i ho­norów.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)