GRUNTOWNA ANALIZA

Tymczasem gruntowna analiza wyników 1973 roku dawała zaskakujące wnioski. Okazało się mianowicie, że właśnie w jednostkach inicjujących zatrudnienie wzrosło w 1973 roku aż o 5%, tj. dwukrotnie więcej niż w całej gospodarce narodowej. Jednocześnie fun­dusz płac zwiększył się o 14%, też znaczniej niż w ca­łej gospodarce. Jak pogodzić te fakty, skoro logika no­wego systemu głosiła możliwość zmniejszania zatru­dnienia przy wzroście płac, albo odwrotnie? Jednocześnie ceny tzw. towarów nowych wzrosły w przedsię­biorstwach pracujących według nowego systemu bar­dziej niż średnio w gospodarce. W  ponad połowię jednostek inicjujących pogorszyło się też wy­korzystanie czasu pracy, nastąpił spadek  czasu prze- pracowanego normalnie, wzrost godzin nadliczbowych, wzrost liczby nieobecności nie usprawiedliwionych.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)