GROŹBA NIEWYPŁACALNOŚCI

Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie narastanie trud­ności płatniczych w obrotach z krajami kapitalistycz­nymi; szczególnie od połowy 1974 roku zauważalnie pogarszała się sytuacja pod tym względem. Nieaktual­ne stały się wszelkie wcześniejsze przewidywania, w tym także wspomniane szacunki Ministerstwa Han­dlu Zagranicznego z połowy 1973 roku. Niespełna rok później było oczywiste, że nie w roku 1975, lecz już w końcu 1974 roku zadłużenie Polski na Zachodzie przekroczy 100% wartości naszego eksportu do krajów kapitalistycznych. Oznaczało to niepodporządkowanie się uchwale Biura Politycznego z lipca 1971 roku, stwierdzającej, że wartość zadłużenia nie może prze­wyższać 100% wpływów z eksportu, a spłaty kredy­tów i odsetek — 25% wpływów z eksportu.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)