GOSPODARSTWA DOMOWE

Niestety gospodarstwa domowe i pojedynczy konsu­menci kierowali się zupełnie innymi kryteriami. Ekipa polityczna mogła okres 1971-1975 traktować jako ca­łość, a dostarczane w tym czasie na rynek towary su­mować i dzielić równo na lata, na obywatela. Konsu­menta takie podejście mało interesowało — mając pie­niądze szukał on na rynku konkretnych towarów i gdy ich nie znajdował, coraz bardziej rozczarowywał się do polityki. W latach 1974-1975 był to zupełnie nowy nabywca w porównaniu z tym, który miał szczęście kupić towary w latach 1971-1973; mało go więc ob­chodziła argumentacja, że średnio w całym pięcioleciu jest dobrze, bo jeśli w pierwszych trzech latach było bardzo dobrze, a w ostatnich dwóch gorzej, to w su­mie rie jest źle.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)