FUNKCJONALNIE ZRÓŻNICOWANY ORGANIZM SPOŁECZNY

Przede wszy­stkim ma on okazję zestawić siebie z partnerem, któ­ry występuje w stosunku do niego jako miarodajny wyraziciel społecznych wymagań i kryteriów oceny jednostki. Na ogół jest to przy tym ktoś, kto w ra­mach organizacji życia zbiorowego ma upoważnienie do tego, żeby zlecać bohaterowi zadania i nagradzać lub karać go w zależności od pozibmu ich wykonania. Po wtóre, ma okazję zestawiać siebie z partnerem, który tak jak i on otrzymuje do wykonania zadania i jest  nich rozliczany. Ci dwaj partnerzy stanowią nieodzowny składnik ukształtowania sytuacji „pozy­tywnego bohatera”, nawet jeżeli w danym momen­cie nie są w niej bezpośrednio obecni. Bohater ten bowiem musi być wyróżniony przez kogoś i na tle kogoś.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂