FRONT INWESTYCYJNY

Rozszerzył się „front inwestycyj­ny”, a więc liczba placów budowy. Na koniec grudnia roku około 40% budowanych fabryk nie mogło być w terminie oddanych do użytku. Był to sygnał, że należy ograniczyć inwestycje, bo gospodarce groziły dysproporcje. Wreszcie zadłużenie za granicą. Bardzo szybkiemu wzrostowi importu z krajów kapitalistycznych nie to­warzyszył równoczesny wzrost eksportu. Pierwszy zwiększył się w latach 1971—1972 o ponad 33%, dru­gi — o około 26%. W stosunkach z krajami kapitali­stycznymi różnice te były jeszcze jaskrawsze. Naj­ważniejszy był fakt nie najlepszych perspektyw wzro­stu eksportu. Znaczna część inwestycji kredytowanych przez zagranicę, powstających z myślą o produkcji eksportowej, została już w 1972 roku zwolniona z tego obowiązku.*

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)