DZIĘKI OSIĄGNIĘCIOM

Dzięki osiągnięciu wysokiego tempa rozwoju we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodar­czego skutecznie przezwyciężono poważne trudności, które wystąpiły w latach sześćdziesiątych, a Polska lat siedemdziesiątych stała się wszechstronnie rozwi­jającym się krajem, który osiągnął doniosły postęp na drodze socjalizmu” — stwierdzono w Sprawozdaniu KC PZPR za okres od VI do VII Zjazdu. „Bilansu­jemy obecnie — stwierdził Edward Gierek — najbar­dziej owocne pięciolecie w trzydziestoletniej historii Polski Ludowej. Dobrze pracowaliśmy i dużo osiągnę­liśmy.”Osiągnięcia lat 1971—1975 zaprezentowano na VII Zjeździe PZPR trzykrotnie: w cytowanym sprawozda­niu, w referacie pierwszego sekretarza KC PZPR i w referacie prezesa Rady Ministrów.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)