DZIAŁANIE W CIEMNO

Wybrano więc działanie „w ciemno”.Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem było podjęcie kompleksowych działań sprzyjających poprawie rów­nowagi rynkowej. Jeżeli zaś chodzi o podwyżkę cen detalicznych, to choćby ze względów politycznych na­leżało przyjąć koncepcję wzrostu stopniowego, zapo­wiedzianego wcześniej i poddanego powszechnej dys­kusji. Należało przy tym używać prawdziwych argu­mentów, przedstawiając rzeczywistą sytuację gospo­darczą. Doświadczenia historyczne wskazywały, że po­dejmowanie ryzyka jednorazowego znacznego wzrostu cen detalicznych, i to bez konsultacji, może nie obyć się bez poważnych reperkusji politycznych.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)