DYSTANSE MIĘDZYLUDZKIE PORZĄDKU SPOŁECZNEGO

W ten sposób następuje ujed­nolicenie funkcjonalnych — a przez nie także osob­niczych. — różnic między ludźmi, powstaje uniwer­salny porządek, ogarniający wszystkich tych, któ­rych styczności w mechanizmie życia zbiorowego nastręczają okazje do wzajemnych porównań. W tych warunkach podstawowe wydarzenie sto­sunków międzyludzkich sprowadza się do ustalenia kolejności między uczestnikami wspólnych sytuacji. Ustalenie kolejności — a więc ustalenie stosunku wyższości—niższości między rywalami — nawiązuje do pewnego charakterystycznego wydarzenia mię­dzyludzkiego, którego istotę najtrafniej chyba odda­je słowo „pojedynek”. Jeżeli osoby wchodzące w styczność niczego jeszcze o sobie nie wiedzą, jeżeli niczym istotnym nie odróżniają się od siebie, muszą na jakimś polu ze sobą się zmierzyć. Pojedynek umożliwia im uzyskanie tożsamości społecznej we wzajemnych stosunkach.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)