DWIE STRONY

Z jednej strony jestem „ja” — boha­ter własnej opowieści — który „nie zawiodłem za­kładu”, „pracę swoją od samego początku traktowa­łem bardzo poważnie”, „ja” — mający „zdolność szybkiego przyswajania rzeczy nowych, trochę ini­cjatywy i zmysłu organizacyjnego”. Z drugiej strony jest „on” — „mój przełożony” — który „był ze mnie zadowolony”, „docenił mnie i obdarzył zaufa­niem”, „chwalił i stawiał za wzór innym”, „w uzna­niu zasług szybko awansował”. Autorytet społeczny stanowiska władzy zostaje tutaj oparty przede wszy­stkim na zaakceptowaniu jego zakresu kompetencyj­nego, a oprócz tego na zaufaniu do trafności ocen i kwalifikacji kierowniczych wykazywanych przez sprawującą je osobę.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)