DRUGI Z KIERUNKÓW

Pojawia się wtedy drugi ze wspomnianych wyżej kierunków polaryzacji konfliktowych interesów, gdzie stroną w konflikcie staje się sam szafarz dóbr. Ponieważ tym razem antagonista zajmuje specyficzną pozy­cję w mechanizmie życia zbiorowego i dlatego jest łatwy do zdefiniowania pod względem socjologicz­nym, jego postać w społecznej świadomości ulega mitologizacji, inspirując wyjątkowo rozległą gamę stereotypowych sądów i powiedzeń.Najprostszym i chyba najbardziej zmitologizowanym sposobem zdefiniowania tożsamości bohatera i jego antagonisty w stosunkach wzajemnych jest ulokowanie ich w przeciwstawieniu „zwyczajnego człowieka” „temu, co przy żłobie”.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)