DORAŹNE KŁOPOTY

W ro­ku 1971 można było łatwo uporać się z doraźnymi kło­potami, a więc z trudnościami w zaopatrzeniu rynku. E. Gierek wykorzystał w tym celu kredyty zagranicz­ne, co umożliwiło prawie natychmiastową poprawę za­opatrzenia. Wpłynęło to, rzecz jasna, na poprawę na­strojów społecznych i wzrost zaufania do polityki ów­czesnej ekipy. W 1981 roku sytuacja była diametralnie różna: nierównowadze na rynku wewnętrznym towa­rzyszył deficyt bilansu płatniczego w granicach 22—23 mld dolarów, nierównowaga inwestycyjna i znaczne braki surowców oraz energii zakłócające tok produk­cji. Stąd też na szybką poprawę sytuacji rynkowej nie można było liczyć. Wreszcie przyczyna trzecia: wewnątrzpartyjna. E. Gierkowi nie przysporzyło popularności w aparacie par­tyjnym pewne zmniejszenie jego roli.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)