DORAŹNE DZIAŁANIA

Te doraźne działania mogły przynieść pewną popra­wę, przede wszystkim zahamowanie zjawisk negatyw­nych. Na zauważalne efekty trzeba było pracować dłu­żej, podejmując kompleksowe działania.Należało zwłaszcza poprawić kierowanie gospodar­ką, zastąpić anarchię spójnym wewnętrznie syste­mem. Komisja Planowania powinna była się zająć pro­blemami strategicznymi i zrezygnować z prób opera­tywnego kierowania gospodarką. Podnieść też należa­ło rangę ministerstw funkcjonalnych. Nadszedł czas, by komisja d/s doskonalenia systemu funkcjonowania gos­podarki się zaktywizowała i przedstawiła propozycje kompleksowej reformy.Czasu wymagała poprawa gospodarki żywnościowej, ale było to konieczne. Sytuacja na rynku żywności sta­wała się bowiem coraz trudniejsza, zwłaszcza w po­równaniu z dobrym zaopatrzeniem w latach 1971—1975.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)