DOPIERO SUKCES JEDNOSTKI

„Ja” — „kontynuowałem studia i zdobyłem dyplom studium nauczycielskiego, byłem wybierany do zarządu ogniska ZNP, często wygłaszałem refera­ty”; „oni” — „darzyli mnie szacunkiem i uznaniem, a po jednym z moich referatów składali gratulacje wznosili toasty”. Sukces bohatera nie wywołuje tutaj u otoczenia zawiści, ale przeciwnie — podnosi jego wartość jako współtowarzysza.Dopiero taki sukces jednostki, który pociąga za sobą czyjąś porażkę, narusza organiczny charakter stosunków panujących w zespole koleżeńskim. Poja­wia się rywalizacja oraz podział na lepszych i gor­szych pod jakimś określonym względem. Bohater może określać swoją tożsamość zestawiając się z partnerem pod względem rozmaitych cech będących tytułem do wyróżnienia.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)