DOPEŁNIANIE SIĘ PERSPEKTYW

Dopełniające się z przeciw­stawnych perspektyw społecznych stereotypy współnie przeż;yrwanych sytuacji tworzą teraz łańcuch wza­jemnych pretensji, który stanowi istotę psychologiczno-społecznego mechanizmu konfliktu społecz­nych oczekiwań.Jak dotąd jednak partnerzy rozdzieleni służbowym dystansem struktury organizacyjnej utrzymują się jeszcze w przypisanych im rolach. Mało tego, dzia­łają na siebie poprzez te role, w ramach przewidzia­nych nimi zachowań, potwierdzając wzajemnie ne­gatywne uprzedzenia, do jakich każdy z nich w te­go typu stosunku społecznym może się skłaniać. „Człowiek odpowiedzialny” jest nim zanadto i przez to okazuje się nieczuły na niedole zależnego odeń towarzyska pracy czy współziomka. „

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)