DOMINUJĄCE POCZUCIE

Jeżeli zaś w jej ocenie sy­tuacji dominuje poczucie upośledzenia (przy „spoj­rzeniu z dołu”) albo poczucie zagrożenia (przy „spoj­rzeniu z góry”), będzie przypisywała swoje niepo­wodzenia i kłopoty intrygom i zmowie wrogów. Po­jawia się świadomość irracjonalna, zbudowana na domniemaniach spisku, na stereotypach „wszyscy kradną”, „klika” albo „krecia robota” czy „sabotaż”. Otwartość społecznej struktury oraz nieuchwyt­ność antagonisty, mimo iż obiektywny konflikt inte­resów na tle podziału dóbr daje o sobie znać utrud­nieniem dostępu do nich, rodzi przede wszystkim postawy indywidualistyczne, łatwo uchwytne w opo­wieściach pamiętnikarzy. Rodzi się postawa „śmierć frajerom”, przekonanie, że należy przede wszystkim samemu troszczyć się o własny los: „ja zabiegałem o    poparcie przyjaciół w dążeniu do objęcia kierowni­czego stanowiska i udaremniłem poczynania moich wrogów”; „ja w krótkim czasie załatwiłem sobie awans w pracy i jeszcze paru kolegów wywindowa­łem na kierownicze stanowiska”, natomiast „pozo­stali koledzy nie dopominali się awansu i zginęli w tłumie”.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)