DOMENA WŁADZY

W ten sposób stopniowo zbliżamy się do immanentnej domeny władzy i do kwestii zachowań się społecznych zde­terminowanych wyłącznie naturą jej żywiołu — poza czy niezależnie od kwestii doraźnych i osobis­tych korzyści z władzą związanych.Władzę oczywiście można „konsumować” i roz­mieniać na drobne korzyści osobiste, ryzykując przy tym utratą zapewniającej ją pozycji społecznej, ale przede wszystkim trzeba ją mieć. Jest ona takim rodzajem rozporządzalnego przez człowieka dobra, które samo musi być chronione i odnawiane. Jeżeli społeczna osobowość kapitalisty, narzucona przez warunki wolnokonkurencyjnego rynku, opiera sią na pogoni za zyskiem w celu pomnażania kapitału, społeczna osobowość człowieka władzy zasadza się na dążeniu do zwiększania kontroli niezależnych od niego czynników na obszarze pola decyzyjnego.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)