DOKONANIE W SPOŁECZEŃSTWIE

Dokonanie to w społeczeństwie redukującym do minium bariery urodzenia — w „społeczeństwie otwartej rekrutacji”, jak określiliśmy w pierwszym rozdziale społeczeń­stwo socjalistyczne — pozwala również jednostce nabywać pewne względnie trwałe wyznaczniki po­zycji i wspinać się w hierarchii organizacyjnej in­stytucji życia zbiorowego. Jeżeli nawet niepowodze­nie w wykonywaniu odpowiedzialnych, a przez to wyżej cenionych funkcji zagraża degradacją w hie­rarchii stanowisk i funkcji społecznych, sprawująca takie funkcje jednostka nie musi nieustannie w sto­sunkach z otoczeniem potwierdzać swojej wartości szczególnymi dokonaniami. Na osiągniętej pozycji umacnia ją już teraz raczej rutyna niż wyczyn. Nosi po prostu odpowiedni kostium danej grupy społeczno-zawodowej — grając rolę przełożonego, fachowca, działacza politycznego, człowieka z wyższym wy­kształceniem itd. — który służy jej jako znamię roz­poznawcze własnej tożsamości w stosunkach z inny­mi ludźmi.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)