DOJRZEWANIE PODZIAŁÓW SPOŁECZNYCH

Dojrzewaniu podziałów społecznych na tle kon­fliktów interesów przeciwdziała oprócz tego w spo­łeczeństwie socjalistycznym coś, co można określić jako poszlakowe widzenie antagonisty. Jak wynika z przeprowadzonej poprzednio analizy stereotypów konfliktu, bohatera dzieli z antagonistą przede wszy­stkim postawa ujmowana w kategoriach ogólnomo- ralnych albo ideologicznych. W rezultacie diagnoza sytuacji konfliktowej skierowana zostaje przede wszystkim na osoby, a dopiero w dalszej kolejności na cechy ich położenia czy uwarunkowania społecz­ne. Z jednej strony, przeciwstawienie opiera się na najprostszych ludzkich pytaniach dotyczących na­potkanego człowieka — choć zarazem najtrudniej­szych do uzyskania jednoznacznej odpowiedzi — „uczciwy czy nieuczciwy”, „szczery Czy wyrachowa­ny”, „dobry czy zły”; z drugiej, na pytaniu „z nami czy przeciw nam”.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)