DOJRZEWANIE PODZIAŁÓW

Otóż wydaje się, że socjologicznemu dojrzewaniu podziałów społecznych społeczeństwa-organizacji przeszkadza przede wszystkim okoliczność, że jego współzależności międzyludzkie występują w ramach rotującej struktury społecznej, której skład tworzy się w przebiegu indywidualnych karier. W tych wa­runkach główny akcent emocjonalnego przeżywania stosunków społecznych położony zostaje przede wszystkim na uwarunkowaniu jednostkowych losów w związku z osiąganiem oraz utrzymywaniem i tra­ceniem atrakcyjnych miejsc w życiu zbiorowym, w mniejszym natomiast stopniu na kwestii grupowego zdeterminowania położenia.W „społeczeństwie ot­wartej rekrutacji” w większym stopniu niż w społeczeństwie klasowym — los jednostko­wy ma szansę uniknąć zbiorowej determinacji i dlatego jednostka bardziej skłonna jest kon­centrować się przede wszystkim na osobistej sytuacji.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)