DOCHODY LUDNOŚCI

Stąd też w roku 1973 dochody pieniężne ludności wzrosły znowu o prawie 15°/o, o prawie 25% zwiększo­no również nakłady inwestycyjne. Wydawano więc pieniądze państwowe szczodrzej niż w dwóch latach poprzednich.Uzasadniano ten fakt dalszym przyspieszeniem tem­pa wzrostu dochodu narodowego. Znaczny był również wzrost produkcji przemysłowej i rolnej. Tak wyglądała jednak tylko cienka warstwa wierzchnia; pod nią na­rastały zgoła inne tendencje — negatywne; niektóre z nich jeszcze przed rokiem były małymi strumykami, teraz zamieniały się w rwące potoki.Zrozumienie grożącego niebezpieczeństwa wymaga­ło od kierownictwa spełnienia dwóch warunków: do­brej woli i wyobraźni ekonomicznej.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)