DLA SPRAWIEDLIWOŚCI

Gwoli sprawiedliwości dodać należy, że informatycy nie wydali wszystkich tych pieniędzy. W latach 1971— —1975 wydano około 6 mld zł mniej, niż to przewidy­wał plan. Także w drugiej połowie lat siedemdziesią­tych, gdy wszystko zaczęło się rwać, wydatki były mniejsze. Cytowany wyżej raport dotyczący informa­tyki proponował zmniejszenie przewidywanych wydat­ków już w 1975 roku o około 25 mld i przeznaczenie ich na rozwój budownictwa mieszkaniowego.Kto kreował rozwój informatyki w latach siedem­dziesiątych? Otóż było. tu wielu „ojców”. Najwcześniej­szy kompleksowy program rozwoju informatyki w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych przygotowa­ny został jeszcze w 1970 roku pod patronateir Komite­tu Nauki i Techniki. Argumentacja była wysoce prze­konywająca; w Polsce roku 1970 było tylko 170 kom­puterów, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca dawało liczbę 25 razy mniejszą niż we Francji, RFN i Wiel­kiej Brytanii.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)