DLA LAIKA

Dla laika było oczy­wiste, że postulaty te są sprzeczne i nawet w normal­nych warunkach niewykonalne w krótkim czasie, a w sytuacji istniejącej w sierpniu 1980… Lepiej nie mówić. Dlaczego więc rząd przystał na to swego rodzaju ekonomiczne ultimatum?Wystąpienie S. Kani na VI plenum KC PZPR było już tylko konsekwentnym brnięciem dalej. Przewidy­wał on dodatkowy import żywności i wyrobów rynko­wych, drastyczne ograniczenie wydatków budżetowych i inwestycyjnych, a zaoszczędzone tą drogą środki miały być przeznaczone na rozwój produkcji rynko­wej i rolnictwa, pełną realizację planów budownictwa mieszkaniowego, wzmocnienie złotówki m.in. poprzez tworzenie korzystnych warunków oszczędzania (wzrost oprocentowania długookresowych wkładów oszczędno­ściowych).

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)