DLA KIEROWNICTWA

Dla kierownictwa centralnego taka praktyka była jednak wygodna. Nie ono przecież bezpośrednio pod­wyższało ceny. Mogło przerzucić odpowiedzialność na przedsiębiorstwa. Nie reagowało więc na sygnały, że dzieje się źle. Wzrost cen był przy tym czynnikiem zwiększającym dynamikę rozwoju. Wpływał on na wzrost wartości sprzedaży, a w rezultacie sprzyjał realizacji „strategii dynamicznego rozwoju”.Generalnie rzecz biorąc, społeczeństwo na to zja­wisko zareagowało negatywnie. Załogi poszczególnych zakładów były jednak zainteresowane jak najwyższymi cenami swych wyrobów, gdyż wywierały one istot­ny wpływ na fundusz płac i inne formy świadczeń za­kładu na rzecz pracownika.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)