CZŁONKOWIE KOMISJI

Myślę, że członkowie komisji d/s systemu „Wektor” nie docenili tych trudności, fascynując się* możliwościami wynikającymi z dobrego programu i sprawnie działającego komputera. Przygotowali oni zresztą wiele różnych podsystemów (obok wspomnia­nego już podsystemu „Wektor W”, także „Wektor R” — dla kontroli inwestycji regionalnych, „Wektor i M” — dla kontroli inwestycji mieszkaniowych, „Wek­tor Awizo-Moc” — dla bilansowania potrzeb inwesty- i cyjnych z możliwościami przedsiębiorstw budowlanych, i inne). ‚Za przygotowanie tych podsystemów płacono nieźle,, i to nie tylko członkom komisji. Dla przykładu jeden z podtematów systemu „Wektor” (nr 8) o objętości 29 stron opracowany przez pięciu ludzi w ciągu dwóch kwartałów kosztował prawie 800 tysięcy zł, czyli około 900 zł dziennie na osobę — jak na początek lat sie­demdziesiątych zupełnie nieźle.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)