CZAS I ŚRODKI

Nie bez znaczenia byli tu potężni promotorzy; przemysł kluczowy miał ich wielu, drobny — tylko nielicznych. Strona merytoryczna była mniej ważna, zawsze pod­porządkowywała się rozwiązaniom instytucjonalnym.Niestety, w gospodarce decydują prawa ekonomicz­ne, nie zaś ustalenia instytucjonalne. Te ostatnie mu­szą być podporządkowane prawom, a nie odwrotnie. Integracja drobnej wytwórczości z wielkim przemy­słem nie tylko więc nie zapobiegła kłopotom, lecz od­wrotnie — wpłynęła na ich zaostrzenie.Gdy przyszło opamiętanie, było już za późno. Wiele małych zakładów zniknęło bezpowrotnie w cieniu wiel­kiego przemysłu. Odeszła kadra uznanych fachowców, zmieniło się kierownictwo. Odbudowa drobnej wy­twórczości stała się niezwykle trudna. Wymagała przy tym czasu i środków. A czasu nie było. Zaczął się więc import wideł, kos i łańcuchów, uszczelek i gwoździ. Niestety, był to na ogół import z krajów kapitalistycznych.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)